Kreative Trøndelag
Malvik VGS > Aktiviteter > Friluftslivsdag

Friluftslivsdag

Malvik vgs gjennomførte en friluftslivsdag for alle  torsdag 26. august 2016.

FRILUFTSLIVSDAG

VG 1

Elever og lærere ble transportert i busser til Bakken (Jervskogen) hvor turen startet. To lærere fra idrett/kroppsøving vil være tilstede på Bakken og informerte og sette i gang dagen.

Klassene gikk sammen. Turen gikk etter Pilgrimsleden  (merket sti). Underveis i løypa var det hengt opp ulike «poster» med info/begrep knyttet til orientering. Elevene skulle lese disse, og på slutten av turen var det en oppsummering over hvilken kunnskap elevene har opparbeidet seg i løpet av dagen.

Da klassen har passert «Kvilsteinen» og er i område rundt «Branntomta» er det tid for lunsj.

Etter ca 4km (det grønne merke), gikk turen «vekk» fra Pilgrimsleden og videre etter lysløypa .Da klassen kom til Stavsjøen brukte naturfagslærere  ca.20min med hver klasse hvor de gjennomgikk faglig stoff.

 VG 2

Elever og lærere ble transportert i busser til Hønstad . To lærere fra idrett/kroppsøving var tilstede på Hønstad og informere og sette i gang dagen.

Klassen gikk sammen etter merket løype til «Husmannsplassen». Terje Talsnes ga her en «forelesning» knyttet temaet husmannplasser. Deretter gikk turen opp til Hasetkammen hvor Peder Emstad fortalte «historien» knyttet til minnesmerket som er plassert her.

Klassene fulgte så «stien» ned til Nyvatnet hvor de hadde lunsj. Her ble det utdelt kart av kroppsøving/idrett og ga nødvendig informasjon til elevene omkring resten av dagen. Etter lunsj fulgte elevene Pilgrimsleden ned til «sjekkpunktet» (merket grønt på kartet). Her ble alle registrert før de fortsatte med orientering.

 

 

VG3

Elever og lærere ble transportert i busser til Sekkhølet hvor turen startet. Lærer(e) fra idrett/kroppsøving var tilstede ved Sekkhølet og informerte om dagen.

Klassen gikk sammen etter merket løype fram til Stavsjøen.

Løypa var lagt opp som natursti. Da elevene kom til Stavsjøen (merket gult) spiste klassen lunsj før andre del av dagen som var orientering i nærområdet.

Bussene returnerte skolen ca.kl.14 fra Stavsjøen.

 


Utskriftsvennlig versjon