Kreative Trøndelag
Malvik VGS > Fagtilbud > Særskilt tilrettelagt opplæring

Særskilt tilrettelagt opplæring

Fagleder:  Elin Karpinski Strandheim

TO:

Malvik videregående skole tilbyr opplæring i en mindre gruppe for elever med stort behov for særskilt tilrettelagt opplæring.  De siste årene har dette vært organisert i to ulike klasser, TO A og TO B.  Klassene er sammen i deler av opplæringa.  Vi har godt kvalifiserte lærere og dyktige miljøterapeuter, som sammen med elevene skaper et godt læringsmiljø og trivsel på skolen.

Det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan for hver elev. Siktepunktet for opplæringen er å forberede ungdommene på livet etter videregående skole på best mulig måte både med tanke på framtidig jobb, bosituasjon og ulike utfordringer i hverdagen for øvrig. Praktiske fag som ADL og arbeidstrening er viktig, men vi legger også vekt på opplæring i norsk, matematikk og samfunnsfag. 

Malvik vgs legger stor vekt på fysisk aktivitet, og elevene har i tillegg til ordinær kroppsøving også tilbud om svømming og friluftsliv. Alle elevene har en kontaktlærer som har ansvar for den daglige oppfølginga og tett kontakt med hjemmet, blant annet gjennom loggbok.

Koordinator på avdelinga er Knut Arne Mørreaunet.

A-TEAM:

Malvik videregående skole åpnet høsten 2016 en ny avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser.  Avdelingens ansatte består av lærere og miljøterapeuter med spesiell kompetanse i forhold til opplæring for denne elevgruppen.  Det jobbes i team rundt den enkelte elev, og teamet samarbeider tett for å gi så god og målrettet opplæring som mulig.  Struktur og forutsigbarhet vektlegges, og det utarbeides detaljerte individuelle opplæringsplaner for den enkelte elev.  Det er gode muligheter for skjerming, stor voksentetthet, og hver elev har sitt eget «klasserom». Vi har også eget kjøkken, treningsrom og arbeidstreningsrom/verksted. 

Vi legger vekt på individuell opplæring, men sentralt i opplæringen for alle våre elever på A-team er kommunikasjon, ADL og arbeidstrening.  Vi legger vekt på å få inn mål i opplæringa som retter seg mot «livet etter skolen», og elevene trenes mot størst mulig grad av selvstendighet ut i fra sine forutsetninger. 

Avdelingen har 10 elevplasser

 


Elin Karpinski Strandheim
Sist oppdatert: mandag 14. mai 2007
Utskriftsvennlig versjon