Kreative Trøndelag
Malvik VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering

Studiespesialisering

Generelt

Studieforberedende programområde i Kunnskapsløftet omfatter områdene program for studiespesialisering, program for idrettsfag og program for musikk, dans og drama.

 

 

Link til læreplanene i Kunnskapsløftet finner du her

 

Fellesfagene for disse programområdene blir ikke nærmere beskrevet her. Vi tilbyr mange programfag til valg, men bare de fagene som får nok søkere settes i gang. Husk at minst to av de fagene du velger i vg2 må du fortsette med på vg3.   

Om programfagene vi tilbyr kan vi fortelle:

 

Program for studiespesialisering

 

 

Programområde for realfag:

  

Vi tilbyr følgende programfag til valg i vg2 og vg3:       

 

Matematikk S1, S2, R1, R2

                        Fysikk 1 og 2

                        Biologi 1 og 2

                        Kjemi 1 og 2

                        Geofag 1

                        Geofag X (3 t/u)

                         

Mer om programfagene i matematikk:  

Fra vg1 har elevene med seg 5 timer obligatorisk matematikk som skal fortsette med 3 timer obligatorisk matematikk i vg2. Til sammen blir dette 8 timer obligatorisk matematikk.  Men for den som vil ha mer matematikkopplæring på videregående skole enn dette, så kan en hoppe av etter å hatt 5 timer på vg1 og velge seg et av de to 5-timerskursene som tilbys i vg2 (S1 eller R1) i steden. (S = samfunnsfaglig matematikk og R = realfaglig matematikk).  Begge disse kursene kan en også fortsette med i vg3 om en vil.  Viss du velger et 5-timerskurs istedet for det obligatoriske 3-timerskurset i matematikk, har du valgt to timer fag mer enn normalløpet.. Da må du velge et 3-timers X-fag for å komme inn på riktig timetall igjen i forhold til kravet om minimumtimetall på vitnemålet etter vg3.

 

Generelt om fellesfaget matematikk i vg1:

Når du starter på vg1 må du velge retning i matematikk.  Du må velge enten 1P (praktisk retning) eller 1T (teoretisk retning) Hvis du fortsetter med 3-timerskurset på vg2 , må du ha 2P. 

 

Programområde for  språk, samfunnsfag og økonomi:

 

Språkfag:Om språkfag generelt må du huske at alle elever som begynner på studieforberedende program må velge et fremmedspråk i tillegg til fellesfaget engelsk (vg1). Ved Malvik vgs kan du velge blant tysk, fransk, italiensk og spansk som fremmedspråk I og II  (fellesfag).

 

 

Vi tilbyr følgende programfag til valg i vg2 og vg3 (alle 5 t/u):  

                        Internasjonal engelsk

                        Samfunnsfaglig engelsk

                        Engelskspråklig litteratur og kultur

 

                        Fransk III (vg3)  - nettskolen

                        Tysk III (vg3)     - nettskolen

                        Spansk 1 og 2   

                    

 

                       Økonomistyring

                       Økonomi og ledelse

 

Historie og filosofi 1 og 2

Rettslære 1 og 2

Samfunnsgeografi   (annenhvert år)

Sosiologi og sosialantropologi

Politikk og menneskerettigheter

Sosialkunnskap

 

Program for idrettsfag

 

Valgfrie programfag

 

Programfagene her kan velges også av elever fra  studiespesialiserende utdanningsprogram dersom de formelle kravene til valgt programområde der ellers er oppfylt.

 

Vi tilbyr følgende programfag til valg i vg2 og vg3 (alle 5 t/u):  

                  

                        ( Friluftsliv 1 og 2 )

                        ( Lederutvikling 1 og 2 )

Toppidrett 1, 2 og 3

Breddeidrett 1, 2 og 3

 

For nærmere informasjon om fagene og fagvalg kan skolens studieledere og avdelingsleder ST kontaktes via mail, telefon eller ved besøk på skolen.

 

 

Utskriftsvennlig versjon