Kreative Trøndelag
Malvik VGS > For elever > Bokliste > Vedr. økonomi

Vedr. økonomi

Utgifter som elevene må regne med vil komme i skoleåret

 

Dette skrivet er en utfyllende orientering om materiell og utstyr :

 

Nødvendig:      

Kroppsøving: tøy og sko til både inne- og uteaktiviteter

Kalkulator  (dekkes i utgangspunktet av utstyrsstipendet) / lånes av skolen (evt egen avtale)

Skrivesaker og skrivepapir, øvrig skolemateriel

Kjøp av ID-kort og kopieringskort

 

Frivillig:

Kostnader til leie av bokskap/ garderobeskap på skolen (hengelås)

 

 

 

Arbeidstøy/ utstyr:

Yrkesfaglige utdanningsprogram krever i tillegg arbeidstøy og verneutstyr tilknyttet programfaget. Dette vil bli gjennomgått sammen med faglærer ved skolestart.

Idrettsfag krever idrettsutstyr spesielt knyttet til de ulike aktivitetene.


Utskriftsvennlig versjon