Kreative Trøndelag
Malvik VGS > For elever > Eksamensinfo

Eksamensinfo

Elevene kan komme opp til sentralt gitte eller lokalt gitte eksamener.

De sentraltgitte er skriftlige; de lokalgitte er skriftlige og/eller (praktisk) muntlige.

Læreplanene inneholder opplysninger om vurderingsformer i de enkelte fagene. Læreren opplyser om dette ved skoleårets begynnelse.

UTSATT, NY OG SÆRSKILT PRØVE 

Eksaminand/elev som har gyldig forfall ved eksamen, har rett til utsatt prøve.

Eksaminand/elev som har  1 ved eksamensprøve, har rett til ny prøve.

Elev som har 1 i standpunktkarakter, har rett til særskilt prøve.

Dersom en elev har fått både standpunkt- og eksamenskarakter i et fag, er det eksamenskarakteren som avgjør om eleven har rett til prøve om høsten.

Utsatt, ny og særskilt prøve i et fag er ulike betegnelser på en og samme prøve i faget. 

Råd og tips til eksamen se

http://www.tautdanning.no/default.aspx?did=9146340&aelid=672154
 


Utskriftsvennlig versjon