Kreative Trøndelag
Malvik VGS > For elever > Elevrådsstyret 2016-2017

Elevrådsstyret 2016-2017

Elevrådet består av valgte tillitselever, og de representerer alle elevene på skolen. Elevrådet er en viktig del av elevenes medvirkning på skolen, samt at det styrker skolens sosiale fellesskap og sikrer elevenes rettigheter. Elevrådet er blant annet representert i Skoleutvalget der det også har medbestemmelsesrett. Elevrådet jobber tett med skolens kontaktperson.

Elevrådet ved Malvik vgs. er et velfungerende elevråd. Hovedmålet til elevrådsstyret er å skape et skolemiljø der alle føler tilhørighet, og alle føler seg likeverdige. Alle elever ønsker å være en del av noe som er bra. Elevrådet er opptatt av å inkludere og at alle skal trives på skolen.

Årets leder er Thomas Eggen. Han kan nås på denne epostadressen:

Skolens kontaktperson for elevrådet er fagleder Siri Riksheim. Hun kan nås på

ELEVRÅDSSYRET VED MALVIK VGS SKOLEÅRET 2016-2017

Leder: Thomas Agentoft Eggen (2stc)

Nestleder: Ragne Almberg (3IDA)

Sekretær: Ida Marie Stephansen (3stb)

Økonomiansvarlig: Ole Einar Belboe (3 Elau)

Styremedlemmer: Anders Selli (3stb), Sigbjørn Sæbø (3stb), Emilie Victoria Næss (2hohu), Julie Mårvik Bagøyen (2stc).


Utskriftsvennlig versjon