Kreative Trøndelag
Malvik VGS > For elever > Elevsamtaler

Elevsamtaler

Hver elev får flere samtaler med kontaktlærer og faglærere i løpet av skoleåret. Alle kontaktlærerne har minst en samtale med de elevene som de er kontaklærer for i hver termin.

Dette er en samtale som omhandler hvordan eleven finner seg til rette i skolesamfunnet, i klassen, gruppen, med medelever og med lærerne.


Utskriftsvennlig versjon