Kreative Trøndelag
Malvik VGS > For elever > Skjemaer

Skjemaer

Søknad om fri fra opplæringen / - om tid til organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål:

Som det presiseres i søknadspapirene ( se skjema ) må det søkes minst en uke før. Kontaktlærer behandler søknader med inntil 5 dager. Rektor har delegert denne myndighet til kontaktlærer. Alle søknader må ha dokumentasjon vedlagt. Søknad om ferie som ikke er av helse- eller velferdsgrunner og dokumentert av lege, psykolog etc blir ikke innvilget.

Søknad ut over 5 dager behandles av studieleder II etter at kontaktlærer har gitt informasjon på skjemaet.


Utskriftsvennlig versjon