Kreative Trøndelag
Malvik VGS > Om oss > Internasjonalisering > Commenius

Commenius

Skoleåret 2005-2006 har Malvik vgs en utveksling med den franske skolen Lycée Dumont d’Urville i Caen i Normandie. Utvekslingen er et COMENIUS-prosjekt finansiert av Europa-kommisjonen. 25 elever, 3 lærere og 1 ped.sem.student deltar. Prosjektets navn er ”Développment durable en Norvège et en Normandie” Bærekraftrig utvikling i Norge og Normandie. Foruten franskelever deltar også elver fra geografi studieretningsfag.

Allerede høsten 2005 fikk elvene hver sin ”correspondant”/vertselev som de har hatt jevnlig forbindelse med via e-mail. Et formøte ble holdt på Malvik da prosjektleder Florence Kefeder kom hit fire dager i september. Det har vært jobbet med prosjektet ”Bærekraftig utvikling” både i fransk- og geografitimene på engelsk, fransk og norsk. Vi har hatt plakatutstillinger i skolens vestibyle og presentert prosjektet på ”Åpen dag” for ungdomskoleelevene i bygda. Det er blitt gjort et videoopptak av elevene og skolen – en presentasjon - som er blitt sendt Lycée Dumont d’Urville.

11. feb. – 23. mars var Dumont d’Durville på Malvik med 25 elever og 3 lærere. De fulgte en innholdsrik timeplan som i det vesentligste bestod av ekskursjoner til steder tilknyttet prosjektet , men også noen opplagte turistmål som f.eks Nidarosdomen og Ringve museum. De deltok også på skoletimer og på skidagen! Det siste var antakelig den ”norskeste” av alle opplevelsene; en ekte norsk vinterdag i solskinn, med bålbrenning, snøballkonkurranse og kåring av fineste snømann. Med lånte ski la de franske ned en heroisk innsats både oppover og nedover bakkene. De fleste hadde ikke hatt ski på beina før.

Den 25 mars var det vår tur til å besøke Dumont d’Urville i 2 uker


Randi Rolfsjord
Sist oppdatert: tirsdag 15. mai 2007
Utskriftsvennlig versjon