Kreative Trøndelag
Malvik VGS > Om oss > Elevrådsstyret 2017-2018

Elevrådsstyret 2017-2018

Elevrådet består av valgte tillitselever, og de representerer alle elevene på skolen. Elevrådet er en viktig del av elevenes medvirkning på skolen, samt at det styrker skolens sosiale fellesskap og sikrer elevenes rettigheter. Elevrådet er blant annet representert i Skoleutvalget der det også har medbestemmelsesrett. Elevrådet jobber tett med skolens kontaktperson.

Elevrådet ved Malvik vgs. er et velfungerende elevråd. Hovedmålet til elevrådsstyret er å skape et skolemiljø der alle føler tilhørighet, og alle føler seg likeverdige. Alle elever ønsker å være en del av noe som er bra. Elevrådet er opptatt av å inkludere og at alle skal trives på skolen.


Helge Thun
Sist oppdatert: fredag 10. september 2010
Utskriftsvennlig versjon