Kreative Trøndelag
Malvik VGS > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

ELEVTJENESTEN VED MALVIK VGS

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesøster og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. 

Kontaktpersoner i PPT på malvik vgs er Tale Ekker, Anne Grete Kant og Camilla Øwre-Johnsen. Elevtjenesten har møter hver mandag.

Skolens elevtjenste

NINA ELGÅEN OLSEN

 

 

SOLVEIG RØNNING:

Karriereveileder og sosialpedagogisk veileder for studiespesialisering,idrettsfag og helse- og oppvekst. Solveig har ansvar for yrkesveiledning og informasjon og hjelp ved søkning til skoler og universiteter. Hun kan være en samtalepartner og hjelper når problemer oppstår i skolen.

Kontaktinfo: solro(a)trondelagfylke.no Tlf: 74176431 /  414 88 591. 

GRETE HANSSEN

Karriereveileder og sosialpedagogisk veileder for elektrofag. Grete har ansvaret for karriereveiledning og informasjon og hjelp ved søking til skoler og bedrifter. Hun kan hjelpe til med vanskeligheter i skolehverdagen

Kontaktinfo: greha(a)trondelagfylke.no Tlf 74176361 / 958 88 829

 

RUNAR NERVIK

Runar er OT-veileder. Ved høyt fravær, når elever slutter eller ikke benytter seg av retten sin blir OT koblet inn.

 Kontaktinfo: runne(a)trondelagfylke.no tlf 74176425/91 24 01 36

 

 

VANJA HALLBERGET:

Helsesøster, ansatt i Malvik kommune. Vanja treffer du på rom 207  mandager  fra 09.00 – 14.00. Vanjas epostadresse:              

Tlf: 469 07 893

Resten av uka kan Vanja treffes på tlf: 73973550

   

Utskriftsvennlig versjon