Kreative Trøndelag
Malvik VGS > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

ELEVTJENESTEN VED MALVIK VGS

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesøster og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Solveig Rønning er leder av elevtjenesten ut dette skoleåret.

Kontaktpersoner i PPT på malvik vgs er Tale Ekker, Anne Grete Kant og Camilla Øwre-Johnsen. Elevtjenesten har møter hver mandag.

Skolens elevtjenste

 

 

SOLVEIG RØNNING:

Karriereveileder og sosialpedagogisk veileder for studiespesialisering,idrettsfag og helse- og oppvekst. Solveig har ansvar for yrkesveiledning og informasjon og hjelp ved søkning til skoler og universiteter. Hun kan være en samtalepartner og hjelper når problemer oppstår i skolen.

Kontaktinfo:   Tlf: 73987000 /  414 88 591. Eller du treffer henne på kontoret i administrasjonsgangen

 

 

RUNAR NERVIK

Karriereveileder og sosialpedagogisk veileder for elektrofag. Runar har ansvaret for karriereveiledning og informasjon og hjelp ved søking til skoler og bedrifter. Han kan hjelpe til med vanskeligheter i skolehverdagen. Runar er også OT-veileder. Ved høyt fravær, når elever slutter eller ikke benytter seg av retten sin blir OT koblet inn.

 Kontaktinfo:   tlf 73 97 80 00/91 24 01 36

 

 

VANJA HALLBERGET:

Helsesøster, ansatt i Malvik kommune. Vanja treffer du på rom 207  mandager  fra 09.00 – 14.00. Vanjas epostadresse:               Tlf: 469 07 893

Resten av uka kan Vanja treffes på tlf: 73973550

   

Utskriftsvennlig versjon